Rzetelna

Oferta

Energetyka zawodowa i przemysłowa

W tym obszarze działań świadczymy usługi gięcia rur, cięcia blach do 25 mm, remontowe, modernizacyjne i montażowe urządzeń energetycznych i przemysłowych takich jak:

 • - kotły parowe i wodne wraz z urządzeniami pomocniczymi, podgrzewacze regeneracyjne, wymienniki ciepłownicze; chłodnice wody, oleju
 • - urządzenia stacji przygotowania wody do celów technologicznych
 • - zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe
 • - przegrzewacze pary, podgrzewacze wody, wkłady wężownic, ekrany do 114 x 10
 • - konstrukcje stalowe, walcowanie blach do 20 mm

Posiadane uprawnienia w tym dozorowe oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji specjalistycznych usług w branży energetyki zawodowej i przemysłowej pozwala naszej firmie na wykonanie prac o wysokim stopniu utrudnień technicznych.

Produkcja detali i podzespołów

Wieloletnie doświadczenie wraz z uzyskanymi uprawnieniami daje gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług obejmujących:

 • - produkcję detali dla przemysłu koksowniczego, chemicznego i spożywczego
 • - obróbkę skrawaniem części w szerokim zakresie na obrabiarkach CNC
 • - spawanie stali niestopowych konstrukcyjnych, stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości od 5 do 100 mm następującymi metodami spawania: gazowe, łukowe elektrodami otulonymi, MAG i TIG
 • - regeneracja części maszyn i urządzeń cieplno mechanicznych.

Usługi serwisowe

W zakresie działań serwisowych oferujemy:

 • - usuwanie zakłóceń, awarii urządzeń i instalacji
 • - usuwanie bieżących drobnych usterek w obiektach produkcyjnych, a także zewnętrznych i wewnętrznych sieciach mediów energetycznych
 • - remonty poawaryjne, w tym naprawy urządzeń pod dozorowych, prace konserwacyjne.