Rzetelna

LaboratoriumPrzy zakładzie działa laboratorium badań nieniszczących posiadające uprawnienia podwykonawcy Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania badań laboratoryjnych nr. LB-276/07

Laboratorium nasze działa w oparciu o wymagania techniczne zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC17025:2005. Badania wykonujemy na obiektach w budowie, podczas esploatacji urządzeń oraz na materiałach konstrukcyjnych.

Ofertę naszą kierujemy do przedsiębiorstw, które poszukują solidnego, kompetentnego partnera oraz oczekują wykonania usług na najwyższym poziomie z pełna dokumentacją z badań w możliwie najkrótszym czasie

Oferujemy:
badania ultradżwiękowe (UT), badania magnetyczno-proszkowe(MT), badania penetracyjne (PT), badania wizualne (VT), ultradżwiękowy pomiar grubości.

Nasze usługi cechuje wysoka jakość poparta posiadanymi Certyfikatami Kompetencji, wiedzą techniczną oraz dużym doświadczeniem personelu przy badaniach nieniszczących.

Wykwalifikowany personel naszej firmy posiada międzynarodowe certyfikaty II stopnia zgodnie z normą EN 473/ISO9712.

Nasze laboratorium prowadzi stałą współpracę z przedsiębiorstwem posiadającym wieloletnie doświadczenie oraz niezbędne uprawnienia UDT do napraw, modernizacji i wytwarzania elementów kotłów parowych, kotłów wodnych, zbiorników ciśnieniowych, rurociągów pary i rurociągów technicznych

Naszym klienton proponujemy usługę kompleksową obejmującą:
- przygotowanie elementów do badań,
- wykonanie badań z pełną dokumentacją,
- opracowanie technologii naprawy zatwierdzonej przez UDT,
- wykonanie naprawy,
- Wydanie poświadczeń dla UDT i odbiór robót przez UDT.

Jesteśmy dyspozycyjni i otwarci na wszelkie sugestie Klienta.

Prace badawcze prowadzimy w naszym laboratorium lub w dowolnym terenie zgodnie z życzeniem Klienta.


Lab-link-0 Lab-link-1 Lab-link-2 Lab-link-2 Lab-link-2